Ge dig ut i det okända

För att skapa riktigt omvälvande berättelser kanske det behövs något mer än att få inspiration av din omgivning. Du kanske måste ge dig ut bortom din komfortabla zon och göra sådant du normalt inte är van vid. Vad är det för slags bok du vill skriva? Har du temat klart för dig kan du utgå därifrån. Ska du skriva en ungdomsroman, bege dig till en skola, fritidsgård eller prata med ungdomar i din omgivning för att få uppslag till karaktärer i din bok.

Vill du skriva om inre upplevelser och personlig utveckling kanske du ska ge dig ut på en resa som kräver mer av dig än en vanlig semesterresa. En lång tågresa som transsibiriska järnvägen kommer förmodligen ge uppslag till ett antal reseskildringar, men också hur det påverkar dig som person. Detsamma gäller en lång vandring där du endast har dina tankar och naturen att tillgå, samt de människor du möter på vägen.

Ska du skriva en kriminalroman kan det vara värt att besöka rättegångar, de är oftast öppna för allmänheten, det kan vara nyttigt att se hur en rättegång går till och höra på vad som sägs. Kanske kan du även få uppslag till karaktärer genom att besöka olika mål där olika livsöden spelas upp. Viktigt är också att sätta in karaktärerna i en miljö och beroende på vilken samhällsklass du vill skildra kan du besöka olika platser.

Är det en historisk roman du vill skriva så är det bara att dyka ner i historien där du säkerligen kommer att hitta många uppslag genom litteratur, filmer och egen forskning. Du kan också besöka muséer om den tid du skriver om, ta del av bilder eller målningar och besöka platser som är relevanta för historiebeskrivningen. På så sätt kan du ge dina karaktärer liv och även skapa en logik utifrån deras egen tid vilket också ger trovärdighet.

Research ger överhuvudtaget en tyngd och trovärdighet som lyfter boken. Om läsaren märker att du vet vad du talar om kan denne även lära sig något, känna igen sig i platser och kanske till och med får lust att åka dit på sin semester.